FJELLAREN HÅVAR FAGERLI

Fjellaren er ein fotograferande og skrivande sauebonde. Fjellaren held til på garden Fjellet på Barmen i fagre Nordfjord. Det hender at sauene på garden somme tider låner ut Fjellaren til oppdrag innan fotografering og journalistisk arbeid. Vil de låne Fjellaren er det berre å ta kontakt.  Fjellaren, eller Håvar Fagerli som han heiter, er utdanna adjunkt med tilleggsutdanning innan leiing, administrasjon og rettleiing.  Sidan 2003 har Fjellaren vore frilansjournalist og frilansfotograf, der han har levert til både aviser, fjernsyn og reklamebyrå.  Fjellaren har utvikla og driftar i dag nettstader for fleire verksemder.

Kvifor ikkje ha ein sau i stova?

VIDEO OG FOTO FRÅ LUFTA

DRONE

Fjellaren er registrert droneoperatør  hjå Luftfartstilsynet. Fjellaren kan levere video og stillfoto frå lufta i svært god oppløysing.

FOTO

Fjellaren kan med hjelp av drone levere foto av det aller meste. Både høgt og lågt. Ynskjer ein luftfoto av eigedom, hus , hytter  o.l. kan Fjellaren vere til hjelp.

VIDEO

Fjellaren filmar i 4K UltraHD. Ein kan gjere avtale med Fjellaren om ferdig redigert video i tillegg til råopptaka. Fjellaren kan òg tilby publisering på nett.

portefølje

sauen.no

BARMEN.NO/LIVSNERVEN

BARMEN.no

Eigen nettstad for gardsdrifta. Nettbutikk. Fjellaren har stått for utvikling, design, foto, tekstskaping, kreativ framstilling og drift.

Informasjonsside om Barmen og ferjetilbod. Fjellaren har stått for utvikling, design, alle foto, dronefilm, redigering, tekst og oppdatering.

Nettstad for Barmøy bygdelag. Fjellaren er redaktør, har stått for utvikling, design, foto, tekst, journalistisk arbeid og drift.

URLAUBSINSEL.NO

barmoy.com

FJELLAR.NO

Nettstad for turistverksemd.

 Fjellaren har stått for utvikling, design, og drift.

Nettstad for Barmøy Gjestehus.

 Fjellaren har stått for utvikling, design, foto og drift.

Fjellaren har òg laga sin eigen nettstad, som du er inne på no.

e-post

hf@fjellar.no

telefon

942 79 790

adresse

6715 BARMEN

DENNE NETTSIDA ER UTVIKLA OG DRIFTA AV FJELLAREN SJØLV