KOMMUNIKASJON OG LEIING

Eg er klar for både store og mindre oppdrag, og gler meg til å få vere ein problemløysar, rettleiar og medspelar på ditt lag.

Ta kontakt for ein uforpliktande prat om kva eg kan hjelpe deg med. Eg startar opp 4. mars.

Saman får vi det til!

Image link

Eg heiter Håvar Fagerli, men blir av nokon kalla Fjellaren. Klikk på meg og finn ut kvifor.

Eg kan hjelpe deg med strategi. leiarutvikling. leiarstøtte. prosjektleiing. marknadsføring. HR.

Gjennom eit rikhaldig og spennande arbeidsliv som lærar, hovudtillitsvald, rettleiar, journalist, offiser, skuleleiar, eigedomsleiar, dagleg leiar og ansvarleg redaktør har eg fått ei variert og brei erfaring.

Eg har vore så heldig å få samarbeide med og arbeide for ei rekke ulike organisasjonar. Felles for alle desse organisasjonane er at der er menneske i samspel som saman skapar utvikling og vekst. For å få dette til er kommunikasjon og leiing heilt sentralt.

Møta med alle desse dyktige menneska og varierte organisasjonskulturane dei siste 25 åra har lært meg mykje. Eg vil bruke desse erfaringane til å hjelpe endå fleire. Derfor etablerte eg Fjellar AS i mars 2024.

Eg er klar for både store og mindre oppdrag, og gler meg til å få vere ein problemløysar, rettleiar og medspelar på ditt lag.

Ta kontakt for ein uforpliktande prat om kva eg kan hjelpe deg med.